Archive for May, 2013

L’obsessió ferroviària d’Alacant amb Madrid

Tuesday, May 7th, 2013

[publicat en Informacion.es] Des d’Alacant es pot anar amb tren bàsicament en tres direccions. Cap a l’oest tenim la línia a Madrid. Cap al nord, seguint la mar mediterrània, la línia a València, Barcelona i França. Finalment, cap al sud, es pot anar a Múrcia passant per Elx. Cal dir d’aquesta última línia que, a [...]