El tren d’alta voracitat (un apunt molt breu)

És un fet bastant clar que el sistema ferroviari de l’Estat Espanyol es troba immers en una profunda metamorfosi. Els successius governs aposten per realitzar costoses obres per tal d’introduir l’anomenat tren d’alta velocitat. L’únic avantatge d’aquest nou model és l’obvi i aquell que es dediquen a repetir insistentment des dels mitjans de comunicació: és més ràpid i per tant trigarà menys temps arribar d’un costat a un altre.

Desavantatges, però, trobe un munt. D’una banda aquest model es fa en detriment dels trens de rodalia, els quals són molt útils pel desplaçament diari de moltes persones. D’altra, aquest nou model no és d’interés general. Les obres es duen a terme amb els diners de tots, però no tothom podrà usar-ho (qui pot permetre’s el cost d’un viatge en el AVE?). A més, les característiques tècniques d’aquests trens fan necessari construir noves vies. No es poden reutilitzar les vies del tren corrent, i això implica obres molt cares (les constructores estan d’enhorabona) que a més tindran una repercussió ecològica molt alta. Finalment, aquest nou model engrandirà les diferències territorials ja que unirà les grans ciutats i marginarà encara més les ja empobrides terres del interior.

Com a conclusió, pense que aquest no és el model de progrés que ens interessa. Allò pel qual deuríem apostar és un model ferroviari d’interés general i que siguera útil per a la majoria de la ciutadania en la seua vida diària. La prioritat hauria d’ésser connectar les poblacions a escala comarcal mitjançant un model de trens de rodalia eficient.

Leave a Reply